Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, ARAX nefiind răspunzător și neasumandu-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în Site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către ARAX a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

Date cu caracter personal

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza ARAX informații referitoare în special la date personale (precum nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile ARAX, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Orice persoană care accesează Site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor de comandă de pe acest Site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

a) marketingul (inclusiv marketingul direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale și comercializarea produselor și serviciilor ARAX precum și a produselor și serviciilor partenerilor ARAX prin orice mijloc de comunicare, mai puțin apelarea automată care nu necesită intervenția unui operator uman (scrisori, broșuri, alte materiale tipărite);

b) în scopul furnizării serviciilor sau produselor ARAX prezentate pe Site, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluționarea cererilor și a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;

c) stocarea și procesarea acelor informații care ajută ARAX să îmbunătățească produsele și serviciile oferite precum și relația cu clienții săi;

d) prelucrarea acestor date și informații personale de către ARAX în vederea efectuării de studii de piață;

e) alte activități întreprinse de ARAX și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.

ARAX are dreptul de a dezvălui informația unor terțe persoane desemnate/împuternicite de ARAX să vândă pentru și/sau în numele ARAX serviciile și produsele ARAX precum și persoanelor implicate în procesele menționate la literele a-e de mai sus precum și altor persoane, în condițiile legii.

Accesarea Site-ului în continuare și trimiterea formularelor de comandă echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate. În cazul în care utilizatorul nu dorește ca ARAX să proceseze datele cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menționate mai sus, utilizatorul va trimite o scrisoare către ARAX la adresa: ”ARAX-IMPEX” S.R.L., strada Mitropolit Dosoftei nr. 118, MD-2012, precizând scopurile pentru care nu dorește prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii care furnizează companiei ARAX date cu caracter personal prin intermediul accesării Site-ului au toate drepturile și obligațiile prevăzute în Legea Nr. 17 din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.​